Menu Zamknij

Rezultaty

Rezultatem intelektualnym projektu będzie program edukacyjny rozwijający postawy przedsiębiorcze uczniów.

Program edukacyjny przeznaczony będzie dla:

  • Uczniów szkół średnich w wieku 15-19 lat
  • Kadry pedagogicznej ww. szkół

Program edukacyjny będzie rozwijał przedsiębiorczość uczniów rozumianą jako zdolność do generowania i wcielania pomysłów w życie, na różnych polach: biznesowym, społecznym, naukowym i artystycznym. Głównym obszarem oddziaływania edukacyjnego będą postawy tj. naturalnie przyjmowane style zachowań osoby, tak by w sposób naturalny, świadomy i zgodny z własną wolą reagowała ona na rzeczywistość i kształtowała ją w sposób dojrzały i twórczy.

W ramach kompetencji przedsiębiorczość wyodrębniono 15 postaw, które będą w ramach programu rozwijane: Adaptacyjność, Aktywność i Inicjatywność, Autonomiczność i Samodzielność, Decyzyjność, Determinacja, Komunikatywność, Kreatywność i Innowacyjność, Krytyczne myślenie, Ocena i podejmowanie ryzyka, Odpowiedzialność, Otwartość, Planowe działanie, Rozwiązywanie problemów, Wiara w siebie, Współpraca.

Program będzie skonstruowany wielowariantowo umożliwiając realizacje zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów i realiów danej szkoły:

  • krótkich skoncentrowanych na jednym lub kilku wybranych zagadnieniach – prowadzonych przez jednego nauczyciela,
  • dłuższych polegających na wspólnej realizacji projektów interdyscyplinarnych przez uczniów ze wsparciem nauczycieli różnych przedmiotów.

 

Podczas realizacji projektów przez grupy uczniów będzie nabywana i rozwijana wiedza z różnych dziedzin nauki – w zależności od tematyki projektu (projekt naukowy, społeczny, biznesowy, artystyczny).

Na potrzeby realizacji programu opracowana zostanie strona www i aplikacja komputerowa zawierająca narzędzia wchodzące w jego skład:

Poradnik metodyczny dla nauczycieli zawierający metodykę realizacji projektów i rozwoju kompetencji przedsiębiorczych oraz wspomagająco innych kompetencji. Scenariusze zajęć, przewodnik krok po kroku, jak prowadzić zajęcia oraz dodatkowe narzędzia wspomagające proces edukacji np. karty kontrolne do coachingu, narzędzia oceny poziomu kompetencji przedsiębiorczych.

Poradnik samorozwoju kompetencji przedsiębiorczych oraz współpracy projektowej dla uczniów zawierający informacje o tym czym jest przedsiębiorczość (rozumiana jako postawa społeczna), dlaczego warto być przedsiębiorczym, jak rozwijać kompetencje przedsiębiorcze, jak posługiwać się komputerowymi treningami postaw przedsiębiorczych oraz kursem kreacji Planów Działań. Zawierać będzie także wskazania przydatne przy realizacji, wspólnie z kolegami, rozmaitych inicjatyw i projektów. Poradnik uzupełni obowiązujące podręczniki do przedsiębiorczości o treści związane z psychologią biznesu i umiejętnościami osobistymi.

15 komputerowych treningów postaw przedsiębiorczych. Treningi obejmujące wiedzę, umiejętności i nastawienia emocjonalne budujące wybrane postawy, treningi obejmujące poznanie i zainicjowanie zarówno postaw wzorcowych jak i poznanie i wygaszenie ich przeciwieństw np. Autonomiczność versus Brak autonomiczności. Zakładany czas trwania jednego treningu to ok. 1 godz. lekcyjnej. Przebieg treningu będzie dopasowany do stylu uczenia się ucznia.

Kurs kreacji Planów Działań (Action Plans) w formie przewodnika z narzędziami do planowania przez uczniów działań projektowych oraz nauki umiejętności potrzebnych przy planowaniu działań m.in. kreatywności. Kurs będzie zawierał bibliotekę wiedzy potrzebnej do kreacji danej części planu działań oraz fabularne case study umożliwiające czerpanie wzorów przy tworzeniu własnego planu. Kurs będzie umożliwiał tworzenie różnorodnych planów operacyjnych służących do realizacji projektów biznesowych i niebiznesowych tzn. społecznych, artystycznych i naukowych.

Założeniem pracy nad programem i narzędziami mu towarzyszącymi jest możliwość ich maksymalnie szerokiego wykorzystania w szkołach średnich. Opracowane rozwiązanie będzie praktycznym narzędziem dla tych, którzy zechcą zmieniać praktykę nauczania w szkołach zbliżając ją do potrzeb nowoczesnych organizacji, firm i instytucji, rynku pracy.